Virksomheder

Virksomheder

Virksomheder

virksomheder


Har din virksomhed problemer med at skabe rentabilitet? Eller er du i tvivl om, hvorvidt du udnytter det fulde potentiale?

Det kan ofte være vanskeligt at skabe sig den fornødne tid til at fokusere på de administrative opgaver, der unægteligt er forbundet med at drive virksomhed. Alligevel viser en undersøgelse fortaget af revisionsfirmaet BDO, at virksomheder der bruger relativt flere penge på administration og planlægning, skaber de bedste resultater på bundlinjen. Lad mig hjælpe dig til at blive én af disse virksomheder.

Kontakt mig for:

Et uforpligtende møde

Gennemgang af virksomhedens omkostningsplatform

Effektiviseringsmuligheder

Optimering af indkøbsaftaler

Muligheder for likviditetsforbedringer

Organisation

Ledelsessparring

Indkøb og direkte salg af byggematerialer

Formidling af samarbejdspartnere

Organisation

Konsulentbistand til specifikke opgaver

Bestyrelsesarbejde