Birte Christensen & Michael Andersen

Birte Christensen & Michael Andersen

“Vi stod foran en større renoveringsopgave på vores hus. Opgaverne var at få udskiftet en del af tagkonstruktion, malet stuerne og udskiftet en del vinduer. Henrik Langkilde er klart den bedste bygherrerådgivning og projektleder, som vi har mødt. Allerede i den indledende fase fremkom Henrik med mange gode ideer og konkrete forslag til hvordan vi kunne optimere isolering for hermed at opnå en god energibesparelse.  Også i den næste fase var Henrik, bl.a. på grund af hans mangeårige erfaring og stærke netværk i byggebranchen, rigtig god til at indhente og vurdere konkrete tilbud fra håndværkerne. Den største styrke i hele processen var efter vores opfattelse imidlertid Henriks evne og vilje til at følge op i forhold til håndværkernes udførsel af opgaverne. Henrik stillede høje – men også realistiske – krav til kvaliteten af håndværkerne, både tømrer, maler og elektriker. 

Og det allerbedste er, at vi efter arbejdet er fuldendt, og fakturaen betalt – uden at tøve et sekund – varmt kan anbefale L.L. Consult Aps v. Henrik Langkilde – når du har brug for en venlig, fagligt dygtig og prismæssig konkurrencedygtig bygherrerådgiver.”


Henrik Langkilde

Henrik Langkilde har været beskæftiget i byggebranchen i 38 år, og har igennem årene oparbejdet et stort kendskab og netværk indenfor dette felt. Efter 36 års ansættelse som regions-direktør hos VVS grossisten Sanistål i sluttede Henrik sin karriere 2011. Herefter var han direktør i en større håndværks – og produktionsvirksomhed og siden 1.1.2014 har han drevet L.L. Consult.